Kontakt centrale Fondacije

Kontakt Instituta za majku i dete Dr Vukan Čupić

Ljiljana Mikić
upravitelj HF
0112205622
ljilja.mikic@jubmes.rs

dr Lola Stamenković
pom.upravitelja HF
0112205607
lola.stamenkovic@jubmes.rs

Centrala
0113108108

Služba za kardio torakalnu hirurgiju
0112601967

Radoja Dakića 6-8

11070 Novi Beograd

Humanitarna fondacija „Za dečje srce“

Bulevar Zorana Đinđića 121

11070 Novi Beograd

Kontakt centrale Fondacije

Ljiljana Mikić
upravitelj HF
0112205622
ljilja.mikic@jubmes.rs

dr Lola Stamenković
pom.upravitelja HF
0112205607
lola.stamenkovic@jubmes.rs

Kontakt Instituta za majku i dete Dr Vukan Čupić

Centrala
0113108108

Služba za kardio torakalnu hirurgiju
0112601967

Radoja Dakića 6-8

11070 Novi Beograd

Humanitarna fondacija „Za dečje srce“

Bulevar Zorana Đinđića 121

11070 Novi Beograd