Istorijat fondacije „Za dečje srce“

Aprila 1992. godine, zbog nedostatka lekova i potrošnog materijala, elitni kardiohirurški tim Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ je prestao da radi, a na listi čekanja je ostavljeno oko 400 pacijenata sa urođenim srčanim manama.

Sedam meseci kasnije, u decembru 1992. godine, osnovana je humanitarna fondacija “Za dečje srce“, čiji je inicijator dečji kardiohirurški tim Instituta, na čelu sa dr Vladimirom Hrnjak i dr Jadranom Magić. Dr Hrnjak  je jedan od glavnih osnivača kardiohirurgije Insituta, kao i prvi lekar sa Instituta koji je uradio operaciju na otvorenom srcu. Dr Magić je anesteziolog koji je bio veoma angažovan u kardiohirurškoj anesteziji.

Cilj osnivanja Fondacije je obezbeđivanje neophodnih uslova i sredstava za lečenje dece s urođenim srčanim manama. Pored JUBMES banke, među osnivačima Fondacije su ugledne kompanije Invest-Import, Beograd i Energoprojekt-Hidroinženjering, Beograd.
Zahvaljujući radu Fondacije, koja pruža finansijsku podršku za nabavku uređaja, materijala i opreme, normalizovani su uslovi za obavljanje kardiohirurških intervencija dece – od novorođenčadi do punoletstva.

Tokom 27 godina postojanja i rada Fondacija kontinuirano potvrđuje svoje ciljeve i misiju aktivnostima usmerenim na prikupljanje pomoći radi obezbeđenja kvalitetnijih uslova operativnog lečenja pacijenata sa urođenim srčanim manama – nabavkom nužne medicinske opreme i aparata, pružanjem pomoći u edukaciji kadrova u oblasti dečije kardiohirurgije.

Od osnivanja Fondacije za njen opstanak i rad su se posebno zalagali rukovodstvo i najviši menadžement JUBMES banke – Ivan Stambolić, Darko Čukić, Branka Mijanović, Mirjana Parunović, Jasna Čupić-Popović…

Danas je predsednik Upravnog odbora Fondacije Boban Lečić, dok je upravitelj Fondacije Ljiljana Mikić.

Veliki donatori Fondacije, od njenog osnivanja, su Hank i Sunčica Dingemans iz Holandije.

Istorijat Službe kardiotorakalne hirurgije

Ideja o formiranju posebnog odeljenja koje bi se bavilo hirurgijom urođenih srčanih mana je potekla od Prof. Dr Vukana Čupića. U saradnji sa američkom Vladom je napravljen plan školovanja i opremanja Instituta početkom šezdesetih godina prošlog veka. Prva pedijatrijska kardiohirurška intervencija je izvedena na Institutu 1964. godine, ali uprkos ogromnim naporima, zvaničan rad ove službe se vezuje za februar 1982. godine kada je izvedena prva operacija na otvorenom srcu. Služba za kardiotorakalnu hirurgiju funkcioniše neprestano, a pored operacija na srcu izvodi i veliki broj intervencija iz domena dečje torakalne hirurgije. Ova Služba ima tesne profesionalne veze sa mnogim domaćim i stranim institucijama. Lekari ove službe, Prof. dr Mila Stajević i dr Igor Šehić su se usavršavali u Velikoj Britaniji i Italiji.

Pedijatrijski kardiohirurški tim Instituta ima najdužu tradiciju u Srbiji u obavljanju hirurških intervencija na srcu, a posebno na otvorenom srcu. Najmanja beba operisana na otvorenom srcu bila je teška kilogram i sedam stotina grama, a na zatvorenom – svega devet stotina grama.

Služba za kardiotorakalnu hirurgiju obavlja najveći broj intervencija iz domena pedijatrijske kardiohirurgije osim transplantacionog programa koji se ne radi u Srbiji za pedijatrijske bolesnike. Po RACHS kategorizaciji (Risk Adjustment for Congenital Heart Surgery), 40% naših operisanih bolesnika spada u kategorije 1 i 2 (manje rizične operacije), dok 60% bolesnika spada u grupe 3 do 6 (umerene i visoko rizične operacije).

Radu i razvoju Odeljenja kardiotorakalne hirurgije, kao i dečje kardiohirugije kakva danas postoji u Srbiji, doprinose:

• Kardiohirurzi – dr Božimir Milovanović (do 1978), dr Velimir Stojanović (do 1991), dr Vladimir Hrnjak (do 2001), dr Đorđe Hercog (do 1998), dr Slobodan Ilić       (do 1998), dr Vladimir Milovanović (do 2009), dr Igor Šehić, dr Ivan Dizdarević i dr Mila Stajević;
• Anesteziolozi – Dr Aleksandar Milenković, dr Božidar Mijomanović, dr Jadran Magić, dr Milan Vučićević, dr Miloš Kaluđerović, dr Dragan Dević, dr Nenad             Danojević, dr Igor Krunić, dr Branislav Mojsić, Dr Aleksandra Žarković i dr Nikola Stanković;
• Lekari – dr Ivica Despot, dr Bosiljka Jovičić i dr Marija Damnjanović;
• Perfuzeri – Snežana Jelovac, Bojan Dimić, Milan Marković.

Osnivački podaci

Oblik organizovanja: Fondacija
Matični broj: 06314724
PIB: 102443907
Šifra delatnosti: 9499
Datum osnivanja: 07.12.1992.