Nabavka aparata i uređaja ima potencijal da omogući lečenje stotine dece svake godine. Podrškom Fondacije pruža se direktna podrška Službi za kardiotorakalnu hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“, koja je vodeći centar za dečju kardiohirurgiju u regionu.

Srčane mane se formiraju u prva tri meseca trudnoće, a razlog njihovog nastanka u najvećem broju slučajeva nije poznat. Na svakih 1.000 rođenih beba, 6-8 ima neku vrstu urođene srčane mane. Vrlo često jedino rešenje za većinu pacijenata sa urođenim srčanim anomalijama je hirurško lečenje. Cilj fondacije „Za dečje srce“ je da se deci sa srčanim problemima na vreme pruži adekvatna medicinska pomoć, čime dobijaju šansu za zdrav razvoj i život.

Za nabavku visoko specijalizovane i sofisticirane tehnologije potrebna su značajna sredstva i neophodna je podrška donatora. Da bi se operisalo mlado srce, koje veličinom podseća na jagodu, potrebni su precizni i tehnološki napredni instrumenti i uređaji.

Fondacija „Za dečje srce“ se ne bavi samo prikupljanjem sredstava za nabavku materijala i podrškom usavršavanja lekara, već i podizanjem svesti o značaju dečje kardiohirurgije. Problemi sa kojima se suočavaju pacijenti i njihovi roditelji se tiču društva u celosti.

Galerija